Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 VCLB Ninove is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend als Multidisciplinair Team (MDT) voor het opmaken van een multidisciplinair verslag dat nodig is bij een zorgaanvraag bij het VAPH.

Met zorg bedoelen wij de woon –en begeleidingsvormen voor personen met een handicap.
Wij doen dit zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen (voor leerlingen uit onze BuSo-school).
De doelgroepen die in aanmerking komen voor het aanvragen van zorg zijn:
  • Verstandelijke beperking (licht – matig – ernstig/diep)
  • Autismespectrumstoornis
  • Gedrags –en emotionele stoornis
  • Motorische stoornis
  • Gezichtsstoornis
  • Gehoorsstoornis / Spraakstoornis
Zorg voor minderjarigen kan bestaan uit:
Internaat, semi-internaat, pleeggezin, kortverblijf, thuisbegeleiding, logeerfunctie
 
Zorg voor meerderjarigen kan bestaan uit:
Tehuis niet-werkenden (nursing/bezigheid), zelfstandig wonen, dagcentrum (begeleid werken), tehuis werkenden, beschermd wonen/diensten inclusieve ondersteuning/geïntegreerd wonen, pleeggezin, begeleid wonen, wonen met begeleiding particulier, kortverblijf, thuisbegeleiding, logeerfunctie
 
Ons MDT heeft niet de erkenning om aanvragen voor PAB (Persoonlijk Assistentebudget) en IMB (Individuele Materiële Bijstand) te behandelen. Wij verwijzen u hiervoor graag gericht door.
 
Onze hulpverlening is gratis.
 
Contactpersonen: Annelies De Schauwer, Hildegard Wynant, Sigrid Presiaux